Výsledky bodování

V průběhu roku dostávají děti různé úkoly. Některé úkoly jsou na čas a některé na cíl - zvládnutí řešení daného problému. Za splnění získávají členové kroužku body. Občas píší testy s 10 otázkami a dostávají bodované domácí úkoly. Další body získávají za účast na různých robotických soutěžích. V roce 2022-2023 dopadlo bodování následovně:

Výsledky bodového hodnocení 2022-2023 

ResultsOfRoboticHobbyGroup2023

Výsledky bodového hodnocení 2021-2022 

ResultsOfRoboticHobbyGroup