Foto galerie  robotického kroužku ROBORU

Zde je foto galerie zájmového kroužku ROBORU, která nabízí náhled do světa dětské robotiky. ROBORU se zaměřuje na výuku programování pomocí robotů. Prohlédněte si naši fotogalerii a poznejte naše projekty, které naši členové vytvořili. ROBORU je místo, kde děti můžou rozvíjet svůj zájem a vědomosti spojené s programováním.